Throwback lukion etäopetukseen

”Zoom, Teams, GoogleMeets, AC, Moodle…..”. Kun tieto etäopetuksesta kantautui minulle, kartoitin viikonlopun aikana eri alustojen uhat ja mahdollisuudet ja lopulta päädyin Teamsiin, koska sinne oli helpoin jakaa opiskelijoille esimerkiksi kurssisuunnitelmat, muistiinpanot ja tehtävät. Yhtäkkinen muutos oli aikamoinen työmaa ja toteutusaikataulu lähes mahdoton, mutta yhtään oppituntia ei ole tehty hukattavaksi. Ensimmäiset tunnit olivat yhtä seikkailua. Välillä näkyvissä oli väärä sivu ja taustalla auki olevan Facebookin ilmoitukset pomppivat näkyviin ja netti pätki. Toisinaan olin innosta puhkuen selittänyt PowerPoint-diaani eteenpäin, kunnes opiskelijat hetken päästä ilmeisesti huitovaa ja hosuvaa videokuvaani tuijotellessani tuumasivat, että ”Pitäisikö tuossa näkyä jotain muuta kuin sää?”.

Etäopetuksen kandidaateiksi päätyivät lukujärjestyksessäni kemian osalta neljännen jakson lopussa KE2 ja KE5 ja viimeisessä jaksossa toinen KE2-kurssi ja puolikas työkurssi. Alkutöikseni loin jokaiselle kurssille oman tiimin, jonne lisäsin opiskelijat. Tiedostoihin tein kansiot ”Kurssisuunnitelma”, josta opiskelija näki etukäteen tunnin aiheen ja edellisen tunnin kotitehtävät ja mahdollisia hyviä linkkejä aiheisiin ja ”Muistiinpanot”, jonne lisäsin jokaisen tunnin jälkeen tunnilta tehdyt sähköiset muistiinpanot, joihin oli liitetty matikkaeditorilla tehdyt laskuesimerkit. Teamsin käyttöä varten tein opiskelijoille muutaman ohjevideon Screen-cast-O-Maticin avulla ja myös muutamat kollegat ottivat ne ilahtuneena vastaan. Windows 10:stä löytyy vastaava näytön tallennus- ja äänennauhoitusominaisuus.

Tunnit aloitin lukujärjestyksen mukaisesti videokokouksella ja osallistumisprosentti oli ilahduttavan korkea. Täysin en luottanut pelkästään siihen, että Teamsissa näkyi opiskelijan kohdalla kannustava ympyrä ilmoittamassa opiskelijan läsnäolosta, vaan pitkin tuntia pyysin opiskelijoita kommentoimaan hymiöllä oma sen hetken fiilis tunnin aiheesta, laitoin chattiosioon linkin pieneen GoogleForms kyselyn tunnin aiheesta tai annoin esimerkiksi konsentraatioon liittyvän laskutehtävän, jonka ratkaisu piti laittaa minulle yksityischattiin tai koko lasku ratkaisuineen palautettiin ”Tehtävät” -kansioon. Kerran jopa pyysin Netflixin sarjasuosituksia ja myös niitä tuli ilahduttavan paljon näin kesälomaa ajatellen. Helpolla ja pienellä vaivalla pystyi näin saamaan edes pienen yhteyden jokaiseen opiskelijaan.

Kurssien ajan opiskelijat palauttivat kotitehtävät ja muut tehtävät Teamsin ”Tehtävät”-kansioon ja kävin edellisen viikon tehtävät läpi aina seuraavalla viikolla ja tarvittaessa kommentoin tai otin seuraavalla tunnilla muutamia nostoja kertauksena, jos huomasin useilla saman virhekäsityksen. Arvoitukseksi toki jää, kävivätkö opiskelijat tarkistamassa tehtävien kommentteja. Arviointi oli oma haasteensa ja päädyin kemian osalta siihen, että jokaisella kemian kurssilla oli yksi videotyö, josta kirjoitettiin työselostus. Työselostuksen lisäksi kurssilla oli kaksi kotitestiä, joista toinen tehtiin oppitunnin aikana ja toinen oli kotitehtävänä. Arviointiviikolla oli isompi etäkoe.

Arviointiviikon etäkokeessa en yrittänyt estää Googlen ja tietokoneelle saatavien keskustelusovellusten kanssa kasvaneiden opiskelijoideni apuvälineiden käyttöä, minkä vuoksi opiskelijoita odotti arviointiviikolla normaalia soveltavampi koe. Kokeen useimmat tehtävät olivat vanhoja muokattuja ylioppilaskokeita, joihin ei suoraa löytänyt ratkaisuja netin syövereistä. Jokaisessa kemian kokeessa oli kokeellisia videotehtäviä Viopen koepaketeista ja erilaisia aineistotekstejä, joissa opiskelijoiden täytyi tuottaa enemmän omaa tekstiä. Kokeen monivalinnat tein GoogleFormsin avulla. Kokeen jaoin Teamsin tiedostoihin, jonne tuli mahdolliset liitteet ja itse koetiedosto. Kokeen ajan olin paikalla Teamsin chatissa auttamassa teknisissä ongelmissa, joita tuli yllättävän vähän pieniä lisäaikatoiveita lukuun ottamatta.

Työkurssi meinasi nostaa hien ja pettymyksen pintaan, koska emme voineetkaan tehdä vierailua toisen oppilaitoksen laboratorioon sovitun yhteistyön merkeissä ja kollegan ehdottama vappusiman teko alkoi tuntua jo hyvältä idealta, mutta ei välttämättä puolikkaan kurssin arvoiselta. Onneksi Otavan digilisämateriaaleista löytyvät työvideot olivat kurssini pelastus. Opiskelijoiden mielessä työkurssilla osa töistä voisi jatkossakin olla videotöinä, koska niistä ja raportin tekemisestä oppi todella paljon ja havaintoja oli helpompi tehdä, koska pystyi palaamaan videossa taaksepäin toisin kuin tunnin demoissa. Kuitenkin opiskelijat olisivat halunneet päästä myös itse näkemään oman työnsä jälkeä.

KE2-kurssilla tulee vahvasti uutena asiana MarvinSketch, jonka käyttöön panostin erityisen paljon oppituntien aikana. Ensimmäisen tuntuman Marviniin opiskelijat saivat heti kurssin alussa konsentraation yhteydessä katsoessaan työvideon sakkaroosiliuoksen valmistuksesta. Työstä tehtiin työselostus, johon heidän täytyi piirtää sakkaroosin rakennekaava. Työselostusohjeeseen olin linkannut latauslinkin, piirto-ohje -videon Youtubesta ja näytin itse muutaman yksinkertaisemman rakenteen piirtämisen. Näin sain opiskelijat lataamaan Marvinin jo heti kurssin alussa, minkä myötä heidän oli helpompi ottaa Marvin käyttöön myöhemmin kurssilla, koska kaikilla oli jo Marvin valmiina koneellaan.

KE5-kurssi oli neljännessä jaksossa. Haasteeksi osoittautui erilaisten kuvaajien piirtäminen, koska opiskelijoiden oli hankala seurata samalla opettajan piirtämistä ja piirtää itse mukana, minkä vuoksi piirron etukäteisnahoitus olisi ollut tarpeellista. Tarkoitukseni oli viidennessä jaksossa pitää yhteinen syksyn ylkkäri-info, koska lukiossamme kemia kirjoitetaan pääosin syksyllä. Tilanteen ja vähäkurssisen viimeisen jakson myötä pidin halukkaiden opiskelijoiden kanssa Teamsin kautta noin 15 minuutin ”ylkkärikeskustelun”, jossa opiskelijat saivat esitellä mahdollisen lukusuunnitelmaansa ja pohdimme yhdessä, miten lähteä valmistautumaan kesän aikana. Noin 85% opiskelijoista halusivat ylkkärikeskustelun ja koin, että Teamsin kautta kynnys vapaaehtoiseen keskusteluun oli matalampi, helpommin järjestettävissä ja samalla tuli kysyttyä kuulumiset, joita ei ole luokkahuoneessa päässyt nuorien kanssa vaihtamaan. Minua jäi kuitenkin mietityttämään he, jotka eivät osallistuneet keskusteluun, enkä tavoittanut heitä muitakaan reittejä pitkin. Täytyy myös huomioida, että keskustelut eivät olisi onnistuneet, jos lukujärjestyksessäni olisi ollut yhtään enempää kursseja.

Kuva 1. Titrauskäyrä LoggerProlla

Olin ilahtunut siitä, kuinka opiskelijat ottivat sähköisen oppimisympäristön omakseen ja toivon, että jokainen sai positiivisia kokemuksia. Loppukurssista opiskelijat rohkaistuivat neuvomaan toinen toisiaan chatissa ja sain seurata tyytyväisenä omalta ruudultani tapahtumia. Useat opiskelijat sanoivat, että oppivat näiden kahden jakson aikana hyödyntämään uudella tavalla matematiikassa ja kemiassa tarvittavia ohjelmistoja, eikä tietokoneen käyttö tuntunut niin ahdistavalta ja hitaalta kuin aiemmin, mutta osan mielestä tietokoneella istuminen oli uuvuttavaa ja yksinäistä ja avun kysyminen tuntui ylivoimaiselta. Muistan, kun syksyn ensimmäisessä jaksossa kävimme ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa läpi sitä, miten sähköpostiin lisätään liitetiedosto ja nyt viimeisessä jaksossa opiskelijat tekivät kaikki palautettavat tehtävät koneella, liittivät tiedostoihin kuvankaappauksia ja hyödynsivät eri ohjelmia. Kauas on tultu, mutta paljon se on vaatinut. Opiskelijoiden palautteen perusteella etäopetus oli raskaampaa kuin lähiopetus, matematiikan ja kemian laskut olivat hitaampia tehdä ja vaikka opettaja oli läsnä chatissä auttamassa, tehtävien teko tuntui välillä vaikeilta, koska ei voinut niin helposti pohtia tehtäviä kaverin kanssa eteenpäin. Jälkikäteen ajateltuna olisin voinut vinkata opiskelijoita tekemään omia ryhmäkokouksia, joissa olisivat voineet tehdä yhdessä tehtäviä.

Työmääräni etäopetuksen aikana oli ehdottomasti normaalia suurempi ja tauot jäivät päivistä puuttumaan, vaikka kursseja sattui viimeiseen jaksoon vain 2,5. Kotitilanteeni mahdollisti sen, että pystyin pitämään tunnit livenä viettäen hirvittäviä aikoja tietokoneen ääressä tehden sähköisiä muistiinpanopohjia tunneille täydennettäviksi, etsin videoita ja kahlasin läpi palautettuja tehtäviä, työselostuksia ja raportteja. Jos kursseja olisi ollut enemmän, olisin joutunut ehdottomasti karsimaan työmäärää. Vaikka etäopetuksessa käytin paljon videoita ja simulaatiota, kemian konkretia ja laboratoriovälineiden oikeaoppinen käyttö ja laboratoriossa työskentely jäi auttamatta taka-alalle.

Vaikka etäopetuksesta jäi väsymyksen lisäksi hyviä ideoita ja kokemuksia odotan kovasti lähiopetukseen palaamista, koska mikään ei korvaa vuorovaikutteisuutta, opiskelijoiden kanssa tehtävien pohtimista ja opiskelijoiden vuorovaikutusta keskenään. Lukiomme tarjosi tietokoneita heille, joilla ei sitä kotona ollut käytössä, mikä mahdollisti opiskelijoiden osallistumisen etätunneille. Näin ei kuitenkaan kaikkialla ole, mikä asettaa opiskelijat valitettavan epäreiluun asemaan. On myös huomioitava, että kaikille opiskelijoille etäopetus ei sovi, koska tarvitsevat luokkaympäristön ja sen tuomat aikataulut, kontrollin. Joitakin asioita aion kuitenkin siirtää lähiopetukseen. Aion esimerkiksi hyödyntää mahdollisuutta pyytää vierailijoita etänä tunneillemme, mikä avaa laajemmat vierailijamahdollisuudet ja hyödynnän esimerkiksi parikokeessa kahden hengen kokousmahdollisuuksia ja teoriaosuuksien nauhoitusta etukäteen.

Kuva 2. Livekuva asuntoni eteisestä ja hylätystä koirasta.

Kesälomaanikaan en vietä ilman Teamsia ja ylläpidän taitojani seuraamalla eroahdistuneen koirani yksinolotouhuamista Menisiköhän tämä tukiopetuksesta? Vinkki: Käynnistä Teams-kokous omalla tietokoneellasi ja jaa osallistumislinkki muuhun kuin Teamsissa käytössä olevaan sähköpostiisi ja pääset vierailijana videopuheluun.

Aloituskuva Free Photos Pixabaystä

Kirjoittaja