Miten MAOLin toiminnassa on huomioitu valmistautuminen sähköiseen ylioppilaskokeeseen

Kansanedustaja Juha Sipilä esitti eduskunnan kyselytunnilla 15.10.2020 suullisen kysymyksen sähköisen ylioppilaskokeen ongelmista [1]. Kysymyksen mukaan sähköiseen ylioppilaskokeeseen ei ollut valmistauduttu lukioissa. MAOLin toiminnan näkökulmasta tämä väite ei pidä paikkansa.

Ylioppilastutkinto muuttui sähköiseksi vaiheittain syksystä 2016 alkaen. MAOL järjesti lukuvuonna 2016-2017 opetushallituksen rahoittaman kaikille avoimen täydennyskoulutuksen “Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa”. Samana lukuvuonna MFKA julkaisi ensimmäiset digitaaliset kokeet, jotka toimivat Ylioppilastutkintolautakunnan tammikuussa 2015 julkaisemassa Abitti-koejärjestelmässä. Huolta aiheutti syksyllä 2016 koejärjestelmän keskeneräisyys [2]. Kaivattu matemaattisten merkintöjen kirjoittaminen ja kemian rakennekaavojen laatiminen tulivat toukokuun alussa 2017 julkaistuun Abitti-versioon [3].

Syksyllä 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman käyttöönotto yhdessä ylioppilaskokeiden digitalisoitumisen kanssa aiheutti suuren koulutustarpeen. Opetussuunnitelman mukaiseen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön sekä digitaaliseen ylioppilaskokeeseen liittyvää koulutusta oli tarjolla MAOLin koulutuspäivillä, valtakunnallisissa koulutuksissa [4] sekä paikalliskerhojen järjestämissä tilaisuuksissa. Lukuvuonna 2017-2018 koulutettiin myös perusopetuksen opettajia ”Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa” -täydennyskoulutushankkeessa.

Sipilän mukaan opettajat ovat uupuneita, koska esimerkiksi kunnolla toimivia sähköisiä ohjelmia ei ole ja muutenkin vähäisillä oppitunneilla joudutaan käyttämään aikaa ohjelmistojen opetteluun. MAOL teki jäsenilleen syksyn 2019 ylioppilaskokeiden jälkeen kyselyn digitaalisista matematiikan ylioppilaskokeista [5]. Kyselyn tuloksista nähdään, että useita ylioppilaskokeen koejärjestelmässä olevia ohjelmia luonnehditaan helppokäyttöisiksi. Lukion aloittavien opiskelijoiden tietoteknisissä taidoissa on kuitenkin suuria eroja, joten oppiaineisiin liittyvien ohjelmataitojen lisäksi joudutaan matematiikan, fysiikan ja kemian oppitunneilla harjoittelemaan tietotekniikan perustaitoja. Ratkaisuksi tähän ongelmaan MAOL on esittänyt tietotekniikkaa oppiaineeksi [6], [7].

Kevään 2020 ylioppilaskokeiden jälkeen MAOLin jäsenille tehdyn kyselyn [8] mukaan ohjelmistojen käytön suhteen huonoimmin onnistuneeksi arvioitiin pitkän matematiikan ylioppilaskoe. Koe arvioitiin myös sisältöjen suhteen huonoimmin onnistuneeksi. MAOLin etäkoulutuspäivän 3.10.2020 luennolla YTL:n edustaja Anne-Maria Ernvall-Hytönen kertoi, minkälaisia tavoitteita matematiikan ylioppilaskokeen eri osilla on ja miten ensimmäisten digitaalisten kokeiden laadinnassa on onnistuttu. Useiden samanaikaisten muutosten vuoksi kaikkea ei voi ennakoida, mutta kokemuksista otetaan koulutuskentällä opiksi.

Osaavat matemaattisten aineiden opettajat ovat tehneet opetussuunnitelmien muuttuessa ja ylioppilaskokeiden digitalisoituessa valtavan työn. MAOL on ollut ja tulee jatkossakin olemaan opettajien tukena tarjoamalla koulutusta [9] ja oppimateriaalia. Tammikuussa 2021 julkaistava MAOL2-oppimisalusta [10] tulee selkeyttämään ja helpottamaan opettajan työtä. Huolehdimme jäsenistämme, koska osaavat ja jaksavat opettajat ovat perusta Suomen korkealle matemaattis-luonnontieteelliselle osaamiselle.

Juha Sipilä vastasi kieltävästi esittämääni haastattelupyyntöön.

Viitteet:

[1] Eduskunnan täysistunnon 15.10.2020 klo 16.00-19.43 pöytäkirjan kohta 2.6. Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Poytakirja/Documents/PTK_130+2020.pdf

[2] MAOL Liittokokouksen julkilausuma 19.11.2016 Vetoomus sähköisen ylioppilaskirjoituksen työkaluista on luettavissa osoitteessa https://maol.fi/app/uploads/2019/06/Julkilausuma_19112016.pdf

[3] Uudessa Abitti-versiossa uudistunut vastauseditori ja lisää laitetukea, Abitti-blogi 2.5.2017,https://www.abitti.fi/blogi/2017/05/uudessa-abitti-versiossa-uudistunut-vastauseditori-ja-lisaa-laitetukea/

[4] Menneet koulutukset MAOL ry verkkosivulla https://maol.fi/koulutus/menneet-koulutukset/

[5] Kysely digitaalisista matematiikan ylioppilaskokeista MAOLin jäsenille, Dimensio 15.11.2020, https://www.dimensiolehti.fi/kysely-digitaalisista-matematiikan-ylioppilaskokeista-maolin-jasenille/

[6] MAOL ry:n kirje opetusministeri Li Anderssonille 20.8.2019, https://maol.fi/app/uploads/2019/08/MAOL_ry_Opetusministeri_Li_Andersson_200819.pdf

[7] Tietotekniikka oppiaineeksi, Dimensio 25.10.2019, https://www.dimensiolehti.fi/tietotekniikka-oppiaineeksi/

[8] Kysely kevään 2020 matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilaskokeista MAOLin jäsenille, Dimensio 27.4.2020, https://www.dimensiolehti.fi/kysely-kevaan-2020-matematiikan-fysiikan-ja-kemian-ylioppilaskokeista-maolin-jasenille/

[9] Koulutukset MAOL ry verkkosivulla https://maol.fi/koulutus/

[10] MAOL2 – uusi palvelu tukemaan oppimista, Dimensio 28.9.2020, https://www.dimensiolehti.fi/maol2-uusi-palvelu-tukemaan-oppimista/

Kirjoittaja